Posouzení architektonicko urbanistického konceptu

Níže naleznete posouzení území a architektonicko urbanistického konceptu od doc. Ing. arch. Michala Hexnera, CSc. z 15.11.2016:

doc. Hexner - Nové Roztyly - posouzení architektonicko urbanistického konceptu.pdf (665kb)

Architektonicko - urbanistický koncept podaný na Odbor územního rozvoje MČ Praha 11 dne 15.11.2016

Níže naleznete architektonicko - urbanistický koncept vytvořený AARH v takové podobě, v jaké bude zvřejněný na webu MČ Praha 11 a bude projednán na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11 včetně navazujících komisí. Tento koncept není finální podobou projektu, vychází z předpokladu a jednání s MČ Praha 11, sousedy a spolky.

Příloha 1c - situace - etapizace

Image

Příloha 2 - řez

Image

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 1a.pdf (785kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 1b.pdf (894kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 1c.pdf (699kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 3.pdf (432kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 4.pdf (390kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 5.pdf (359kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 6.pdf (337kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 7.pdf (421kb)

NOVÉ ROZTYLY_PŘÍLOHA 8.pdf (422kb)

POROVNÁNÍ OB.pdf (917kb)

Aktuální návrh Dohody o realizaci projektu

Níže naleznete aktuální návrh Dohody o realizaci projektu k 6.10.2016.

Odpověď AARH k připomínkám

Na níže uvedeném odkazu naleznete odpovědi Architektonického ateliéru Radana Hubičky k Odboru územního rozvoje.

http://www.uschovna.cz/zasilka/LC4N3MDMZSRXH5JW-P6H/

 

Studie 2016 - připomínky Odboru územního rozvoje MČ P11

Na základě obdržené studie jsme od Odboru územního rozvoje městské části Praha 11 obdrželi tyto věcné připomínky:

 

Image

Image

AARH - Studie pro OÚR MČ Praha 11 - 14.9.2016

Image

Na tomto odkazu naleznete Studii vypracovanou Architektonickým ateliérem Radana Hubičky, která byla doručena v tištěné a elektronické podobě Odboru územního rozvoje městské části Praha 11

http://www.uschovna.cz/zasilka/LBX6VIBK5K64BN93-4S6/

Studie 2016 - úpravy k 1.6.2016 na základě společných setkání

Úpravy, které byly provedeny oproti původnímu návrhu společnosti Alborg:

1. Došlo k rozšíření plochy parku, který je vymezen upravenou komunikací mezi ulicemi Komárkova a Hrdličkova. Tato komunikace nebude průjezdná. Jako investor se smluvně zavážeme o park pečovat.

2. Došlo ke snížení podlažnosti obytných domů A a B o dvě nadzemní podlaží. Výška budou tak bude 3NP + 1 NP, s tím, že nevyšší podlaží bude ustoupené a nebude zabírat více než 75% 3.NP. (pozn.: u domu A je 1.PP na úrovni teréru a vizuálně tak bude mít dům 5 nadzemních podlaží).

3. Došlo ke snížení podlažnosti obytnýchj domů D, E a I o jedno nadzemní podlaží. Nejvyšší podlaží bude opět ustoupené a nebude zabírat více než 75% podlaží pod ním.

4. Počítáme se stažením žádosti o změnu územního plánu, kterou mělo být změněno využití plochy VV na OB.

5. V parku bude umístěna stavba hospice o výšce dvou nadzemních podlaží.

6. V části VV budou umístěny dva objekty pro bydlení seniorů (L+M) - jejich výška bude redukována na 5 NP. V parteru objektů budou umístěny 3-4 obchodní jednotky typu prodejna potravin, drogerie, trafika, kadeřnictví apod.

7. V části VV budou umístěny dva objekty pro bydlení studentů (J+K) o maximální výšce 6 NP.

8. V části VV bude umístěna plocha dětského hřiště a hřiště pro seniory.

9. V části VV bude umístěna budova polikliniky (P) o maximální výšce 3NP s tím, že horní podlaží bude ustoupené. Po diskuzi se sousedy jsme objekt posunuli dále od ulice Hrdličkova, aby stavba nezakrývala výhled z balkonů sousedního domu.

10. V parku jsme redukovali rozsah vodní plochy (viz. připomínka o množení komárů).

11. Z parku jsme odstranili stavbu kaple. O využití tohoto místa jsme připraveni se dále bavit. Může tam být postavena stavba typu altánu či klubovny pro potřeby sousedů, plocha může zůstat i nezastavěná.

12. V rámci projektu postavíme větší počet parkovacích stání, než jaký požadují normy. Například u fáze 1 a 2 v části OB postavíme původně plánovaný počet stání, tj. před snížením podlažnosti domů.

13. Celkový objem komerčních metrů čtverečních nepřesáhne 35000. (pozn.: zastavěná plocha činí přibližně 18.5% z plochy pozemku).

14. Umístění domů J, K, L a M je takové, aby byla zachována průhledová osa na panorama Prahy.

15. Stávající zeleň bude zachována v maximální možné míře, projekt zeleně bude zpracován ve spolupráci se zkušeným arboristou.

16. Bude upravena protihluková stěna podél ulice Ryšavého - stěna by měla být tvořena konstrukcí prorostlou intenzivní zelení.

Studie 2016 - prezentace 19.5. a 23.5.

Tato videoprezentace obsahuje pracovní verzi Studie 2016. Nejedná se o finální podobu, ale o podklad pro jednání se zúčastněnými stranami.

 

Schůzka ve čtvrtek 19.5.2016

Vážení sousedé,

dovolujeme si Vás pozvat na společnou schůzku ve čtvrtek 19.5.2016 18:30, předběžně konané v curlingovém centru (místo schůzky potvrdíme). Na této schůzce bychom Vám rádi prezentovali první verzi 3D modelu vytvořeného architektonickým ateliérem Radana Hubičky (AARH) a informovali Vás o dalším postupu.

Budeme se těšit na Vaši účast.

Studie 2016 podle návrhu arch. Radana Hubičky

Studie 2016 - pracovní verze

Původní návrh Alborg