Studie řešení pro území vymezeného ul. Komárkova, Ryšavého, Hrdličkova

Na této stránce najdete podklady týkající se daného území. Všechny zde uvedené podklady prosím považujte za pracovní. V horní části si můžete rozkliknout jednotlivé sekce.

Studie 2016 obsahuje návrh arch. Radana Hubičky, se kterým na projektu spolupracujeme. V této sekci můžete nalézt také jednu z pracovních verzí návrhu a původně zamýšlený záměr Alborg.

Vizualizace jsou nyní k dispozici dvě, a to z pohledu z ulice Komárkova.

Akustika je zatím poslední sekcí těchto webových stránek. Jsou v ní členěny hlukové mapy podle výšky nad terénem a denní/noční doby.

Kontakt

Jan Jerie
CRESCON, a.s.
Ve Studeném 1817/4
Praha 4 - Braník
Česká republika
IČ:
DIČ

Image

.